WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

Дейности

Изпитване на пътно и бордово оборудване на ERTMS/ETCS

ТИНСА ЕООД, съвместно с „София Тех Парк“, извършва дейности по лабораторно измерване, изпитване и валидиране на части и елементи от ERTMS/ETCS оборудване

Лабораторията разполага с най-съвременни съоръжения за извършване на изпитвания в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост на подсистема „Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия“ и „Контрол, управление и сигнализация на борда на влака“, като части от европейската железопътна система – проверка на съответствието на продукти, използвани в ERTMS/ETCS пътно и бордово оборудване.

Услугите по измерване изпитване и валидиране включват:

 • Изпитване на железопътни компоненти:
  • високоотговорен бордови компютър EVC (European Vital Computer), съгласно изискванията на Subset-026, Subset-076 и Subset-094;
  • евробализи съгласно Subset-036 и Subset-085 (под акредитация, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025).
  • BTM (Balise Transmission Module) съгласно Subset-036 и Subset-085
 • Валидиране на съвместимостта на влак с железопътно трасе:
  • предоставя се възможност за ранно откриване на проблеми при валидиране на съвместимостта влак/железопътно трасе на базата на проектни данни, експлоатационни и технически правила и др.
 • Решения при поддържане:
  • предоставят се софтуерни и хардуерни инструменти за анализ на качеството на сигнала от бализите;
  • осигуряват се услуги и тестови възможности за надграждане на пътната инфраструктура към стандарти с по-нови версии (базови линии).

Лабораторията осъществява допълнителни проучвания, базирани на националното и международното законодателство, и необходими за управители на ж.п. инфраструктура, железопътни оператори, производители и др.

Резултатите от акредитираните изпитвания се признават от Нотифицирани органи при ЕО проверка и оценка съгласно Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година, относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз и ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“, и са важна част от процеса по въвеждане в експлоатация.

Високото ниво на автоматизация на лабораторията, заедно с опита на нашите специалисти осигурява на клиентите комплексно обслужване по време на тестване на ERTMS/ ETCS, както и предлага надеждни и проверени тестови решения за железопътната индустрия, съкращаване на времето и цената при въвеждане в експлоатация, решения за поддържане на системите и валидиране на връзката „пътно оборудване/влак“.

Лабораторията притежава акредитация по стандарта БДС EN ISO/IEC 17025 за дейностите по изпитване на евробализи. 

Моля, свържете се с нас за повече информация и за дискутиране на Вашата заявка за изпитване!