WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

За нас

Екип

В ТИНСА ЕООД работят високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на железопътния транспорт, придобит при изпълнението на строителни обекти в България и в чужбина, които осигуряват компетентно изпълнение на всички дейности по оценка на съответствието.

Управление

Гергана Маркова-Карааланова

УПРАВИТЕЛ

инж. Йордан Костадинов

ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР

инж. Емил Петров

МЕНИДЖЪР КАЧЕСТВО

инж. Александър Диканаров

РЪКОВОДИТЕЛ ОРГАН ЗА КОНТРОЛ


Главни експерт-оценители по подсистеми

инж. Борислав Карчев

Инфраструктура

инж. Вихрен Диканаров

Енергия

д-р инж. Борислав Бояджиев

Контрол, управление и сигнализация

инж. Людмил Димитров

Подвижен състав