WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

За нас

Сертификати

Разрешения и удостоверения:

Разрешение No.1-1/01.07.2020 за нотифициран орган (изменено).
Разрешение No.002-2/15.07.2021 за определен орган (изменено).

Удостоверение на оценяващ орган за извършване на независима оценка по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 (изменено), издадено от Изпълнителна Агенция “Железопътна администрация”, регистрирано в базата данни ERADIS с EIN номер BG/36/0021/0001.

Сертификати за акредитация:

Сертификат за акредитация като орган за контрол от вид А, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012, издаден от Изпълнителна Агенция Българска служба за акредитация.

Сертификат за акредитация като орган за сертификация на продукти, съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и MNB – Assessment scheme 000MRA1044, издаден от Изпълнителна Агенция Българска служба за акредитация.

Сертификати на системи за управление:

Сертификат ISO 9001:2015.
Сертификат ISO 14001:2015.
Сертификат ISO 45001:2018.