WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

Документи

Документи за клиента

Документи за ЕО проверка

Заявление за ЕО проверка

Информация за клиента

Инструкция за използване на сертификат

Документи за проверка на локомотиви, РССМ и вагони по национални правила за безопасност и национални технически правила

Заявление за проверка на локомотиви, РССМ и вагони

Информация за клиента

Документи за проверка на елементи и оборудване по национални правила за безопасност и/или технически правила (НПБТП)

Заявление за проверка на елементи/оборудване по НПБТП

Документи за измерване и контрол (Орган за контрол)

Заявка за контрол

Общи условия за предоставяне на услуги по контрол

 Списък на външни документи, обхванати от акредитирания обхват

Документи за независима оценка на безопасността по Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013

Заявление за оценка на пригод­ността на прилагането на процедурата за управление на риска

Документи за независима оценка на интегрирано ниво за безопасност (SIL)

Заявление за оценка на интегрирано ниво на безопасност

 Информация за клиента

 Списък на външни документи, обхванати от акредитирания обхват

Декларации на Ръководството на ТИНСА ЕООД

Декларация на ръководството на ТИНСА ЕООД относно безпристрастността на нотифицирания орган, определения орган и независимия оценител за ниво на безопасност при ТИНСА ЕООД

Декларация на ръководството на ТИНСА ЕООД относно политиката и целите на нотифицирания орган, определения орган и независимия оценител за ниво на безопасност при ТИНСА ЕООД

Декларация на ръководството относно политиката и целите на органа за контрол при ТИНСА ЕООД

Декларация на ръководството за осигуряване на независимост, безпристрастност и самостоятелност на органа за контрол при ТИНСА ЕООД

Декларация на ръководството за конфиденциалност на органа за контрол при ТИНСА ЕООД

Декларация на ръководството за политиката по опазване на околната среда

Декларация на ръководството за политиката по здравословни и безопасни условия на труд