WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

За нас

Кои сме ние

ТИНСА ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност и с частен капитал. Дружеството е създадено с основна цел да следва и прилага европейските тенденции и изисквания в железопътния сектор, основани на новия подход за оперативна съвместимост в Европейския съюз.  

ТИНСА ЕООД е пълноправен член в NB-RAIL асоциацията, както и участник в  координационните групи  на нотифицираните органи съгласно Директива (ЕС) 2016/797 и на оценяващите органи, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013.