WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

Дейности

Нотифициран орган

ТИНСА ЕООД е Нотифициран орган NB 2387 по Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз.

ТИНСА ЕООД притежава Разрешение №1/04.07.2012, изменено с Разрешение №1-1/01.07.2020, издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, за извършване на дейности по оценяване и проверка на съответствието със съществените изисквания за оперативна съвместимост на подсистемите и съответните съставни елементи, както следва:

 

Моля, свържете се с нас за повече информация и за дискутиране на Вашата заявка за проверка и оценка!