WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

Дейности

Определен орган за Република България

ТИНСА ЕООД е Определен орган (RDD регистър)  и притежава Разрешение № 002-2, издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, за извършване на дейности по оценяване на съответствието с изискванията на националните правила за безопасност или с техническите правила на следните подсистеми:

Моля, свържете се с нас за повече информация и за дискутиране на Вашата заявка за проверка и оценка!