WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

Новини

Назад към Новини

ЕО проверка на железопътната линия Пловдив – Бургас


На 19.12.2018 г. в гр. София между ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, в качеството му на Възложител и „ТИНСА“ ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 6331/19.12.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“.

Споделяне

Назад към Новини