Контакти

За контакти:

Адрес: София 1113, ул. “Николай Хайтов” №3А, ет.4.
Тел. +359 2 400 33 91; +359 2 400 33 93
Факс: +359 2 952 25 38
E-mail: office@tinsabg.com

Kaрта на района: