Определен орган по ЗЖТ (ОО)

Определен орган ТИНСА притежава Разрешение № 002-1, издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, за извършване на дейности по оценяване на съответствието на подсистеми ЕНЕРГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА и КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ и на част от подсистема ПОДВИЖЕН СЪСТАВ – локомотиви и релсови самоходни специализирани машини (РССМ) за междурелсие 1435 mm, с изискванията на националните правила за безопасност и/или с техническите правила.