Екип

В ТИНСА ЕООД работят високо квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на железопътния транспорт, придобит при изпълнението на строителни обекти в България и в чужбина, които осигуряват компетентно изпълнение на всички дейности по оценка на съответствието.

Управител
Гергана Маркова-Карааланова
g_markova@tinsabg.com
+359 2 400 33 91
Технически директор
инж. Йордан Костадинов
y_kostadinov@tinsabg.com
+359 2 400 33 91
Йордан Костадинов
Главни експерт-оценители по подсистеми
Инфраструктура инж. Борислав Карчев b_karchev@tinsabg.com
+359 2 400 33 91
Борислав-Карчев
Енергия инж. Вихрен Диканаров p_matov@tinsabg.com
+359 2 400 33 91
Вихрен Диканаров
Контрол, управление и сигнализация д-р инж. Борислав Бояджиев b_boyadjiev@tinsabg.com
+359 2 400 33 91
Борислав-Бояджиев
Подвижен състав инж. Людмил Димитров l_dimitrov@tinsabg.com
+359 2 400 33 91
Людмил Димитров