Нотифициран орган

ТИНСА ЕООД е Нотифициран орган NB 2387 по Директива 2008/57/ЕО и по Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз.

ТИНСА ЕООД притежава Разрешение №1/04.07.2012, изменено с Разрешение №1-1/01.07.2020, издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, за извършване на дейности по оценяване и проверка на съответствието със съществените изисквания за оперативна съвместимост на следните подсистеми и съставни елементи:

Инфраструктура;

Енергия;

Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия;

Контрол, управление и сигнализация на борда на влака.

и аспекти:

Безопасност в железопътните тунели;

Лица с намалена подвижност.

Моля, свържете се с нас за повече информация и за дискутиране на Вашата заявка за проверка и оценка!