Изпитване на пътно и бордово оборудване на ERTMS/ETCS

Фирма „ТИНСА“ ЕООД извършва дейности по лабораторно измерване, изпитване и валидиране на части и елементи от ERTMS/ETCS оборудване – част от железопътната система.

Лабораторията разполага с най-съвременно оборудване за извършване на изпитвания в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост на подсистема „Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия“ и „Контрол, управление и сигнализация на борда на влака“ като части от европейската железопътна система, в тази част проверка на съответствието на продукти, използвани в ERTMS/ETCS пътно и бордово оборудване.

  Услугите по измерване изпитване и валидиране включват:

 • Изпитване на железопътни компоненти:
  • Високоотговорен бордови компютър EVC (European Vital Computer), съгласно изискванията на Subset-026, Subset-076 и Subset-094;
  • Евробализи и BTM (Balise Transmission Module), съгласно Subset-036 и Subset-085.
 • Валидиране на съвместимостта на влак с железопътно трасе: предоставя се възможност за ранно откриване на проблеми при валидиране на съвместимостта влак/железопътно трасе на базата на проектни данни, експлоатационни и технически правила и др.
 • Решения при поддържане:
  • Предоставят се софтуерни и хардуерни инструменти за анализ на качеството на сигнала от бализите;
  • Услуги и тестови възможности за надграждане на пътната инфраструктура към стандарти с по-нови версии (базови линии).

  Лабораторията осъществява допълнителни проучвания, базирани на националното и международното законодателство и необходими за управителите на инфраструктура, железопътни оператори, производители и др.

  Резултатите от тестовете се признават от Нотифицирани органи при ЕО проверка и оценка съгласно Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността и ТСОС „Контрол, управление и сигнализация“ и са важна част от процеса по въвеждане в експлоатация.

  Високото ниво на автоматизация на лабораторията, заедно с опита на нашите специалисти осигурява на клиентите комплексно обслужване по време на тестване на ERTMS/ ETCS, както и предлага надеждни и проверени тестови решения за железопътната индустрия, съкращаване на времето и цената при въвеждане в експлоатация, решения за поддържане на системите и валидиране на връзката „пътно оборудване/влак“.

  Брошура