Сертификати на ТИНСА ЕООД

Сертификат за акредитация като орган за сертификация на продукти, съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и Приложение към сертификата, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

Сертификат ISO 9001:2015.

Сертификат ISO 14001:2015.

Сертификат ISO 45001:2018.

Разрешение No.1-1/01.07.2020 за нотифициран орган (изменено).

Разрешение No.002-2/04.03.2020 за определен орган (изменено).

Нотификация от NANDO: По Директива 2008/57/ЕО и по Директива (ЕС) 2016/797.

Сертификат за акредитация като орган за сертификация на продукти, съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и MNB – Assessment scheme 000MRA1044, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

Сертификат за акредитация като орган за контрол от вид А, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

Удостоверение на оценяващ орган за извършване на независима оценка по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 (изменено), издадено от Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”.