WE MAKE INTEROPERABILITY VISIBLE

Кои сме ние

ТИНСА ЕООД

NB-RAIL Association

ТИНСА ЕООД е дружество, създадено с основна цел да следва и прилага тенденциите и изискванията в железопътния сектор, основани на новия подход за оперативна съвместимост в Европейския съюз. Ръководени от принципите за независимост, компетентност и безпристрастност, ние предлагаме на своите клиенти качествени професионални услуги на най-високо европейско ниво!

Научи повече

Дейности

Нотифициран орган

ТИНСА ЕООД е Нотифициран орган NB 2387 по Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз.

Прочети още  »

Определен орган за Република България

ТИНСА ЕООД е Определен орган и притежава Разрешение №002-2, издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, за извършване на дейности по оценяване на съответствието с изискванията на националните правила за безопасност или с техническите правила на подсистема или на част от подсистема.

Прочети още  »

Независим оценител на безопасността

ТИНСА ЕООД е независим оценител на безопасността, акредитиран със Сертификат за акредитация № 9 ОСП, съгласно БДС EN ISO/IEC 17065:2012.

Прочети още  »

Оценяващ орган по Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013

ТИНСА ЕООД е оценявящ орган, признат с Удостоверение на оценяващ орган за извършване на независима оценка по прилагането на процедурата за управление на риска и на резултатите от нея, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013, издадено от Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” и регистрирано в базата данни ERADIS с EIN номер BG/36/0021/0001.

Прочети още  »

Орган за контрол

ТИНСА ЕООД е акредитиран орган за контрол от вид А, притежаващ сертификат за акредитация № 182 OKA, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация.

Прочети още  »

Изпитване на пътно и бордово оборудване на ERTMS/ETCS

ТИНСА ЕООД извършва дейности по лабораторно измерване, изпитване и валидиране на части и елементи от ERTMS/ETCS оборудване – част от железопътната система.

Прочети още  »

Новини

Последните новини около ТИНСА

Акредитирана лаборатория за изпитване на евробализи

На 05.07.2022 г. лаборатория „Интелигентни Комуникационни Инфраструктури“, намираща се в София Тех Парк, получи Сертификат за акредитация по стандарта... прочети

Участие в научна конференция на тема „Органи за контрол и изпитване при строителство и ремонт на железопътната инфраструктура“

На 10.06.2022 г., в град Созопол, представители на „ТИНСА“ ЕООД участваха в научна конференция на тема "Органи за контрол... прочети

Участие в конференция ERTMS 2022

В периода от 26 до 28 април 2022 година, д-р инж. Деница Кирева-Михова и инж. Марина Евтимова – експерт-оценители... прочети

Член на Българо – Турска търговско-индустриална камара (БТТИК)

На 11.04.2022 г. фирма „ТИНСА“ ЕООД стана член на Българо – Турска търговско-индустриална камара (БТТИК). прочети

ЕО проверка и оценка на съставен елемент „Въздушна контактна линия“ по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“

На 01.03.2022 г., в гр. София между ГЕОСТРОЙ АД, в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител) беше... прочети

ЕО проверка и оценка на подсистема „Енергия“ и на съставен елемент „Въздушна контактна линия“ на железопътния участък Симеоновград – Нова Загора

На 18.01.2022 г., в гр. София между ВДХ АД, в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител) беше... прочети