Нотифициран орган

ТИНСА ЕООД е Нотифициран орган NB 2387 в съответствие с Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз .

ТИНСА ЕООД притежава Разрешение Νо 1/04.07.2012, издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, за извършване на дейности по оценяване и проверка на съответствието със съществените изисквания за оперативна съвместимост на подсистеми:

Инфраструктура;

Енергия;

Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия;

Контрол, управление и сигнализация на борда на влака.

и аспекти:

Безопасност в железопътните тунели;

Лица с намалена подвижност.

Моля, свържете се с нас за повече информация и за дискутиране на Вашата заявка за проверка и оценка!