Независима оценка на риска за железопътен участък Костенец – Септември и тягова подстанция Белово

На 24.02.2021 г. в гр. София между ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”, в качеството му на Възложител и “ТИНСА” ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 11349/24.02.2021 за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Независима оценка на пригодността на прилагането на … Има още

Модернизация на пътеизмерителна мотриса ЕМ-120

В процес на изпълнение е планираното модернизиране на мотриса ЕМ-120, включващо инсталиране на георадарна система за мониторинг на състоянието на баластовата призма. Към момента оборудването е доставено в България и до края на 2020 г. предстои монтиране, изпитване, настройване и … Има още

ЕО проверка на възел Пловдив

На 30.07.2020 г. в гр. София между ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”, в качеството му на Възложител и “ТИНСА” ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 11179/30.07.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Оценка на съответствието с изискванията за … Има още

Независима оценка на риска за железопътен участък Елин Пелин – Костенец и тягови подстанции Казичене и Ихтиман

На 27.07.2020 г. в гр. София между ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”, в качеството му на Възложител и “ТИНСА” ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 11172/27.07.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Независима оценка за пригодността на прилагането … Има още

ТИНСА ЕООД вече е нотифициран орган и за ЕО оценка на съставни елементи

На 01.07.2020 г. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България издаде изменено Разрешение №1-1/01.07.2020, с което ТИНСА ЕООД беше нотифицирана допълнително и за ЕО оценка на съставните елементи на оперативната съвместимост към подсистеми: "Енергия", "Инфраструктура", "Контрол, управление … Има още

Оценка на риска на гарови комплекси

На 30.05.2019 г. в гр. София между ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител), бяха подписани договори за възлагане на обществена поръчка с предмет "Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за … Има още

Екип на Тинса взе участие във форума "Място за иновации в железницата"

Екип на Тинса ЕООД взе участие във форума "Място за иновации в железницата", посветен на иновациите и дигитализацията в железопътния сектор, със специален фокус върху приложението на GNSS в железниците. Събитието се състоя във Виена на 18 и 19 март … Има още

ЕО проверка и оценка на риска на гарови комплекси

На 15.01.2019 г. в гр. София между ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", в качеството му на Възложител и "ТИНСА" (Изпълнител), бяха подписани договори за възлагане на обществена поръчка с предмет "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост и независима … Има още

ЕО проверка на железопътната линия Пловдив – Бургас

На 19.12.2018 г. в гр. София между ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 6331/19.12.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Оценка на съответствието с изискванията за … Има още

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на железопътния участък София – Волуяк

На 28.11.2018 г. в гр. София между ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 6301/28.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Независима оценка на пригодността на прилагането … Има още