Модернизация на пътеизмерителна мотриса ЕМ-120

В процес на изпълнение е планираното модернизиране на мотриса ЕМ-120, включващо инсталиране на георадарна система за мониторинг на състоянието на баластовата призма. Към момента оборудването е доставено в България и до края на 2020 г. предстои монтиране, изпитване, настройване и обучение на персонала.

Тук може да видите повече информация за модернизацията

През 2018 г. се извърши модернизация на пътеизмерителна мотриса ЕМ-120 със съдействието на фирма DMA от Италия. Модернизацията включваше инсталацията на:

  • Лазерна система за измерване на геометрията на железния път и автоматичен анализ;
  • Лазерна система за измерване профила на глава релса и автоматичен анализ;
  • Лазерна система за измерване габарит и автоматичен анализ;
  • Система за видеоконтрол и автоматичен анализ.


Коментари са забранени.