Участие в XIII-та Национална Научно-практическа конференция "Измерванията за транспорта"

Експерти от ТИНСА ООД, взеха участие в ХIII-та Национална Научно-Практическа Конференция под наслов Измеванията за Транспорта, проведена по случай Международния ден на метрологията – 20 май и организирана от Българският Институт по Метрология, Държавната Агенция за Метрологичен и Технически Надзор и Съюзът на Метролозите в България към Федерацията на Научно-Техническите Съюзи.

Конференцията се проведе на 19 май 2017 година, в залата на ИА „Българска служба по акредитация“, София, бул. „Г. М. Димитров“ №52А и в нея участваха представители на Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор, Български Институт по Метрология, изпитвателни лаборатории и Технически Университет – София.

Инж. Борислав Бояджиев, изнесе доклад на тема "Оперативна съвместимост и изисквания към измерванията в железопътния транспорт", с автори: доц. д-р инж. Нели Стойчева – Управител; инж Йордан Костадинов – Технически директор; доц. д-р инж. Петър Матов – Главен експерт-оценител на подсистема "Енергия"; инж. Борислав Бояджиев – Главен експерт-оценител на подсистема "Контрол, управление и сигнализация"; инж. Борислав Карчев – Главен експерт-оценител на подсистема "Инфраструктура".


Коментари са забранени.