Участие в Международния Железопътен форум и Конференция IRFC-2017

Доц. д-р инж. Нели Стойчева – управител на ТИНСА ООД и инж. Деница Кирева-Михова – експерт-оценител на подсистема КУС, взеха участие в Международния железопътен форум и конференция IRFC-2017 в Прага.

Във форума взеха участие 230 участника от Европейската Комисия, Министерствата на транспорта на Чехия, Словакия, Австрия, UIC, ERA, UNIFE, CER и други Европейски и Азиатски фирми и организации.

Организатор на форума и конференцията е OLTIS-Group.

Форумът беше фокусиран върху Четвъртия Железопътен пакет, оперативната съвместимост, цифровизацията на железопътния транспорт, иновативните технологии и добрите практики, продуктите и услугите в железопътната индустрия.

С доклади във форума взеха участие г-жа Мартина Вернер от Европейския парламент, г-н Йозеф Допелбауер – Изпълнителен директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, г-н Леонардо Донговиовани от UNIFE, г-н Карло Боргини – Изпълнителен директор на SHIFT2RAIL, г-н Марош Сефкофич от Европейската комисия, г-н Матю Болдуин – Заместник-генерален директор на DG-MOVE – Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“, г-н Жан-Пиер Лоубикокс от UIC, г-н Атила Кис от ОСЖД, г-н Либор Лохман от CER, проф. Ефим Розенберг Първи заместник генерален директор на НИИАС, Русия и много други.

Повече информация за форума може да се види нa страницата на форума: IRFC-2017


Коментари са забранени.