Участие в проекта Moving the Future

ТИНСА ООД взе участие в Първото събитие на проекта Moving the Future (MOVE), което е Европейско стратегическо партньорство на клъстери в областта на мобилността и цели ускоряване на Европейското сътрудничество между клъстерите в транспорта и логистиката, ИКТ и зелените технологии. Събитието се състоя на 6 март в София, България.

Инж. Деница Кирева-Михова представи визията на фирма ТИНСА ООД като член на Клъстера по телекомуникации за развитие на сътрудничеството в ИКТ и транспорта.

В събитието участваха представители на клъстери, дружества и университети от България, Франция, Италия, Испания, Полша и Македония, работещи в областта на транспорта, логистиката, интелигентната мобилност, умните градове, ИКТ и зелените технологии.

Управителят на проекта – Г-жа Елена Перес представи плана на проекта, дейности и възможности за МСП като ” изграждане на капацитет, инструменти за интернационализацията, сътрудничество и други.

Г-н Петър Статев, председател на ИКТ клъстер- България, бе главният говорител, който говори за иновации и интелигентни градове.

Анализ и възможности за интернационализацията в пазарите на Мароко и Бразилия бяха представени от г-н Масимо Дa Виа, Еnvipark -Италия.

Европейското стратегическо клъстер- партньорство се разшири по време на събитието, като към досегашните участници се присъединиха шест нови клъстера: Баварски ИКТ и логистичен клъстер, клъстер за мобилност на Ломбардия. български клъстер „Зелен транспорт“, Български индустриален автомобилен клъстер, Северно- южен клъстер за транспорт и логистика (Полша) и Македонски клъстер за износ на софтуер и ИТ услуги – MACES.

Събитието даде на участниците възможността да се срещнат и да определят действия за трансгранично сътрудничество.


Коментари са забранени.