ЕО проверка на възел Пловдив

На 30.07.2020 г. в гр. София между ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”, в качеството му на Възложител и “ТИНСА” ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 11179/30.07.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“, за Обособена позиция 1: „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост” по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив”.

Независима оценка на риска за железопътен участък Елин Пелин – Костенец и тягови подстанции Казичене и Ихтиман

На 27.07.2020 г. в гр. София между ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”, в качеството му на Възложител и “ТИНСА” ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 11172/27.07.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Независима оценка за пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска за железопътен участък Елин Пелин – Костенец и тягови подстанции Казичене и Ихтиман.


ТИНСА ЕООД вече е нотифициран орган и за ЕО оценка на съставни елементи

На 01.07.2020 г. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България издаде изменено Разрешение №1-1/01.07.2020, с което ТИНСА ЕООД беше нотифицирана допълнително и за ЕО оценка на съставните елементи на оперативната съвместимост към подсистеми: "Енергия", "Инфраструктура", "Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия" и "Бордови контрол, управление и сигнализация".

Оценка на риска на гарови комплекси

На 30.05.2019 г. в гр. София между ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител), бяха подписани договори за възлагане на обществена поръчка с предмет "Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проекти за реконструкция на гарови комплекси по три обособени позиции", за следните позиции:

  • Обособена позиция № 1 "Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Стара Загора";
  • Обособена позиция № 2 "Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора";
  • Обособена позиция № 3 "Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект за реконструкция на гаров комплекс Карнобат";

Екип на Тинса взе участие във форума "Място за иновации в железницата"

Екип на Тинса ЕООД взе участие във форума "Място за иновации в железницата", посветен на иновациите и дигитализацията в железопътния сектор, със специален фокус върху приложението на GNSS в железниците. Събитието се състоя във Виена на 18 и 19 март 2019, под патронажа на Министъра на транспорта иновациите и технологиите на Австрия и със съвместното участие на Европейската агенция "Глобална навигационна спътникова система" (European GNSS Agency), Shift2Rail Joint Undertaking и Европейската железопътна агенция.

Форумът събра заедно над 200 души, представители на различни сфери на железопътния сектор, включително организации, производители, доставчици на услуги, потребители, медии и регулаторни институции. Акцент бе важната роля на технологиите за сателитно позициониране за бъдещето на железопътния сектор в Европа. Сред официалните лица, които също представиха и доклади, бяха г-жа Елизабет Вернер – Директор DG Move, г-н Матиас Печке – Директор DG Grow, г-н Йозеф Допелбауер – Изпълнителен директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, г-н Карло Боргини – Изпълнителен директор на Shift2RailJU.

ЕО проверка и оценка на риска на гарови комплекси

На 15.01.2019 г. в гр. София между ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", в качеството му на Възложител и "ТИНСА" (Изпълнител), бяха подписани договори за възлагане на обществена поръчка с предмет "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проекти за реконструкция на гарови комплекси по девет обособени позиции", за следните позиции:

  • Обособена позиция № 1 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Подуяне";
  • Обособена позиция № 2 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Искър";
  • Обособена позиция № 3 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Казичене";
  • Обособена позиция № 4 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Стара Загора";
  • Обособена позиция № 5 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора";
  • Обособена позиция № 6 "Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект за реконструкция на гаров комплекс Карнобат".

ЕО проверка на железопътната линия Пловдив – Бургас

На 19.12.2018 г. в гр. София между ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 6331/19.12.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2".

Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на железопътния участък София – Волуяк

На 28.11.2018 г. в гр. София между ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура", в качеството му на Възложител и "ТИНСА" ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор № 6301/28.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект "2014-BG-TMS-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк".

ЕО проверка и оценка на риска на участъка Крумово – Димитровград

На 26.10.2018 г. в гр. София между ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура”, в качеството му на Възложител и “ТИНСА” ЕООД (Изпълнител) беше подписан Договор 6267/26.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ЕО проверка и оценка на съответствието с ТСОС и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на железопътен участък от км 164+575 в междугарието Крумово – Катуница до км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград, по две обособени позиции”.

Участие в XIII-та Национална Научно-практическа конференция "Измерванията за транспорта"

Експерти от ТИНСА ООД, взеха участие в ХIII-та Национална Научно-Практическа Конференция под наслов Измеванията за Транспорта, проведена по случай Международния ден на метрологията – 20 май и организирана от Българският Институт по Метрология, Държавната Агенция за Метрологичен и Технически Надзор и Съюзът на Метролозите в България към Федерацията на Научно-Техническите Съюзи.

Конференцията се проведе на 19 май 2017 година, в залата на ИА „Българска служба по акредитация“, София, бул. „Г. М. Димитров“ №52А и в нея участваха представители на Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор, Български Институт по Метрология, изпитвателни лаборатории и Технически Университет – София.

Инж. Борислав Бояджиев, изнесе доклад на тема "Оперативна съвместимост и изисквания към измерванията в железопътния транспорт", с автори: доц. д-р инж. Нели Стойчева – Управител; инж Йордан Костадинов – Технически директор; доц. д-р инж. Петър Матов – Главен експерт-оценител на подсистема "Енергия"; инж. Борислав Бояджиев – Главен експерт-оценител на подсистема "Контрол, управление и сигнализация"; инж. Борислав Карчев – Главен експерт-оценител на подсистема "Инфраструктура".